به وبلاگ شرکت مشهد پودر خوش آمدید.

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 210

دوشنبه, 04 خرداد 1394 ساعت 08:43

دستورالعمل فني کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت پنبه

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

دستورالعمل ها و توصيه هاي فنی قبل از کاشت پن

v    آماده سازي زمين

شرايط اقليمي استان در مناطق مختلف آن متفاوت مي باشد. بنابراين زمان تهيه بستر كاشت در اراضي پنبه كاري استان تابع مساعد شدن هوا و رطوبت خاك ( گاورو ) است. معمولاً عمليات خاك ورزي و تهيه بستر كاشت در قسمتهاي شرق و شمال استان (مناطق خشک) در اوايل فروردين و در مناطق غربي استان ( مناطق مرطوب) در اردیبهشت انجام می گردد. براي اين منظور، به محض گاورو شدن خاك, زمين تا عمق 30 الي 35 سانتيمتري با گاوآهن شخم عميق شده و سپس با ديسك آماده كشت می­شود. در مزارعي كه بعلت تردد زياد ماشين آلات كشاورزي فشردگي تراكم خاك افزايش يافته و احتمال تشكيل لايه سخت وجود داشته باشد، هر 4 الي 5 سال از زيرشكن استفاده شود. شخم زمستانه نيز در نابودي آفات خاكزي و ذخيره رطوبت خاك موثر است.


v    ارقام تجاري مناسب براي مناطق پنبه كاري كشور

در استان گلستان ارقام ساحل، سپید، ارمغان و گلستان قابل کشت می باشند.براي مناطق غرب و مركزي استان و اراضي آلوده به قارچ عامل پژمردگي ورتيسيليومي، كشت رقم ساحل توصيه مي شود. براي اراضي و مناطق مختلف پنبه كاري كشور ارقام جديدي نيز معرفي شده است كه با هماهنگي ستاد مؤسسه تحقيقات پنبه كشور قابل كشت مي باشد. در استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی ارقام خرداد و ورامین، برای نواحی مرکزی کشور رقم ورامین، برای استان فارس رقم بختگان و برای استان اردبیل رقم مهر توصیه می شود. ضمن اینکه ارقام ارمغان و گلستان برای کل مناطق پنبه کاری کشور قابل توصیه و کشت است.

v    مصرف سموم علف كش قبل از كاشت و ضد عفوني بذر

براي مبازره با علفهاي هرز و جلوگيري از جوانه زني آنها سمپاشي قبل از كاشت توصيه مي گردد. براي اين منظور، بعد از آماده سازي زمين، علفكش مورد نظر روي خاك پاشيده شده و سپس بوسيله ديسك با خاك مخلوط شود. براي اين كار مي توان از سموم ترفلان به مقدار 5/2 - 2 ليتر در هكتار و يا سونالان به مقدار 3 ليتر در هكتار استفاده نمود. بهتر است كه اين سمپاشي 1 الي 2 روز قبل از كشت انجام گردد. براي ضد عفوني بذر پنبه مخصوصاً در خاكهاي آلوده به قارچهاي بيماريزاي پنبه، از قارچكش كربوكسين تيرام به مقدار 5 گرم سم براي هر كيلوگرم بذر استفاده شود. در اراضي كه آلودگي شديد به قارچ ورتيسيليوم پنبه دارند، استفاده توأم از قارچكش و قارچهاي مفيد خاك با نام تجاري تريكودرمينB و کاشت ارقام متحمل به بیماری توصيه مي شود. براي مبارزه با آفات مكنده اول فصل ( خصوصاً تريپس ) توصيه مي شود قبل از كشت، بذرهاي پنبه با سم گائوچو يا كروزر، به مقدار 5 گرم براي هر كيلوگرم بذر دلینته و 10 گرم برای هر کیلوگرم بذر کرکدار  آغشته شود.

v    توصيه كودي و مصرف كودهاي شيميايي و آلي

براي مصرف كودهاي شيميايي باید به توصيه هاي كودي ( نوع و مقدار مصرف كودها ) آزمايشگاه خاكشناسي و يا متخصص تغذيه گياه عمل نمود. غير از ازت، تمام كودهاي توصيه شده قبل از كاشت و در نزديكترين زمان به كشت محصول با خاك مخلوط شود. بر اساس شرايط آب و هوايي منطقه، كود ازته حدالامكان بصورت تقسيط در دو و يا سه مرحله استفاده می­شود. در مناطق خشك و گرم و يا در كشتهاي تاخيري پنبه كه بعد از كشت آبياري مزرعه ضرورت دارد، كود ازت را در سه مرحله شامل 25% قبل و يا در اوايل كشت و همراه با آبياري اول، 35% در شروع غنچه دهي و40% در شروع گلدهي استفاده می­گردد. در مناطق مرطوب استان كه آبياري پنبه در مرحله گلدهي شروع مي شود، كود ازت را در 2 تقسيط، نصف قبل از كاشت و همزمان با كودهاي شيميايي ديگر و نصف ديگر بصورت سرك در شروع گلدهي، توصیه می­شود. بعد از مصرف سرك كود ازت، بلافاصله مزرعه باید آبياري گردد. در مزارع ديم استان تمام كود ازت توصيه شده را همانند كودهاي شيميايي ديگر، قبل از كشت به خاك کرده و با آن مخلوط نماييد. اما اگر شرايط اقليمي منطقه طوري باشد كه احتمال وقوع بارندگي در فصل داشت پنبه زياد است، مصرف تقسيطي آن توصيه مي گردد. بر اساس مقدار ماده آلي خاك، هر 3 الي 5 سال كودهاي آلي مثل انواع كودهاي دامي را به مقدار 5 تا 20 تن در هكتار به خاك اضافه نموده و با آن مخلوط نماييد.


دستورالعمل ها و توصيه هاي فنی زمان کشت پنبه

v    زمان كاشت، مقدار مصرف بذر و تراكم بوته گياهي ( فاصله بوته و رديف )

به محض اينكه شرايط جوي هوا در بهار مناسب گرديد، بلافاصله بايد اقدام به كشت نمود. با توجه به اينكه حداقل درجه حرارت مناسب و لازم براي جوانه زني بذر پنبه دماي 5/15- 15 درجه سانتيگراد در عمق10 سانتيمتري خاك به مدت سه روز متوالی است، با اندازه گيري روزانه دما در اين عمق يا كسب اطلاعات هواشناسي محل، مي توان مناسبترين زمان كشت را تعيين كرد. با توجه به شدت محدوديتهاي منطقه کشت ( خشكي، شوري، عوامل بيماريزاي خاكزي ) مقدار مصرف بذر كركدار40 كيلو گرم در هكتار توصيه مي شود. اگر از بذور دلينته ( بدون كرك ) استفاده شود، مقدار مصرف بذر به حدود نصف كاهش مي يابد. با توجه به مزاياي زياد بذرهاي دلينته نسبت به بذرهاي كركدار، استفاده از اين بذور مخصوصاً در مناطق خشك و شور تأكيد مي شود. ضد عفونی بذور قبل از کشت توسط سمومی چون گاوچو و کاربوکسین­تیرام مانع خسارت بیماری مرگ گیاهچه خواهد شد. تراكم مطلوب گياهي در شرايط عادي 62500 بوته در هكتار است ( فاصله كاشت بين رديف 80 سانتيمتر و فاصله بوته ها روي رديف 20 سانتيمتر ). در اراضي ديم كه سطح آب زير زميني بالا ( كيفيت آب مناسب ) و يا احتمال وقوع بارندگي در فصل داشت وجود دارد، مي توان با كاهش فاصله بين رديف به 70 سانتيمتر، تعداد بوته در هكتار را افزايش داد. اگر منطقه با مشكل شديد شوري آب و خاك روبروست، استفاده از روش رديفهاي نكاشت براي كشت پنبه يا آبياري شياري يك در ميان ثابت ( فارو بصورت يك در ميان احداث شود ) بهتر است. به هر حال در مناطق ديم بدون دسترسي به آب در فصل داشت، بهتر است تراكم بوته در واحد سطح كاهش يابد. براي داشتن تراكم گياهي مطلوب لازم است مزرعه در 1 تا 2 نوبت تنك شود. در اراضي مرغوب، يك مرحله تنك در مرحله 2 تا 3 برگي گياه مناسب مي باشد. در اراضي كه  احتمال خسارت قارچ بيماريزاي مرگ گیاهچه (ورتيسيليوم) زياد است، توصيه مي شود كه تنك دو بار در مرحله 2 تا 4 برگي يا يك بار در مرحله 4 برگي گياه انجام شود.


دستورالعمل ها و توصيه هاي فنی زمان داشت پنبه

v    وجين و كنترل علفهاي هرز در طول فصل زراعي

براي جلوگيري از كاهش عملكرد گياه كنترل علفهاي هرز در يك دوره 50 روزه بسيار ضروري است. وجين يا كنترل دستي علفهاي هرز مؤثرترين و از لحاظ زيست محيطي،  بي خطرترين روش مبارزه با علف هاي هرز پنبه مي باشد. صرف نظر از شرايط رويشي پنبه در هر منطقه، حداقل يك مرتبه وجين براي تمام مزارع پنبه كاري ضروري است. بهترين زمان براي وجين، مرحله 4 برگي پنبه بوده كه معمولاً بين 20 تا 25 روز پس از سبز كردن گياه مي باشد. در اراضي كه تراكم علفهاي هرز نسبتاً پايين است، وجين اول را مي توان در مرحله 5 يا 6 برگي گياه انجام داد. اگر بعد از وجين اول، دوباره رويش علفهاي هرز در مزرعه زياد شد، وجين دوم در حدود 10 تا 15 روز بعد لازم مي باشد. در صورتيكه در اين مرحله وجين دستي علفهاي هرز امكان پذير نبود، با مشورت كارشناسان مراكز خدمات كشاورزي، از سموم علف كش كم خطر براي اين منظور استفاده نماييد. چنانچه علفهای هرز غالبا از نوع باریک برگ باشند استفاده از علف کش سوپر گالانت به میزان 5/1 لیتر در هکتار توصیه می گردد. بعد از ظهور 1 تا 2 شاخه زايشي ( شاخه بارده ) نيازي به مبارزه با علفهاي هرز نيست، زيرا با سايه اندازي پنبه بر روي علفهاي هرز در اين مرحله، توان رقابت آنها با پنبه از بين رفته و تأثيري در عملكرد محصول نخواهد داشت.

v    مبارزه با آفات پنبه در طول فصل زراعي

مبارزه مکانیکی با آفات پنبه علاوه بر كم هزينه بودن آن، از نظر كاهش آلودگي محيط زيست با سموم شيميايي نيز بسيار حائز اهميت است. براي اين منظور، شخم زدن زمين در پاييز و يا زمستان و همچنين آب تخت كردن زمين در زمستان در مناطقي كه دسترسي به آب كافي وجود دارد، بمقدار قابل ملاحظه اي منجر به نابودي و از بين رفتن آفت و يا تخمها، لاروها و شفيره هاي آنها خواهد شد. کشت به موقع پنبه و جلوگیری از تاخیر در کشت می تواند در کاهش آفات خصوصا ارقام زود رس موثر باشد. معمولاً، مزارع نخود، گوجه فرنگي و ذرت ميزبان­هاي مناسبي براي كرم قوزه مي باشند. بنابراين، با مشورت كارشناسان حفظ نباتات، انجام مبارزه بيولوژيك در اين مزارع آفت انتقالي کرم قوزه از آنها به مزارع پنبه را كاهش خواهد داد.  کشت گیاهان تله نظیر نخود زراعی باعث جلب و جذب آفاتی نظیر کرم قوزه در اول فصل زراعی می گردد. گیاه تله در زمان غلاف بندی و تشکیل دانه از مزرعه خارج و منهدم می گردد. لازم به یادآوری است 90 درصد عملکرد نهایی پنبه از گلهای تلقیح شده سه هفته  اول گلدهی بدست می آید و این امر اهمیت حفظ بخشهای زایشی گیاه طی هفته های اولیه گلدهی را نشان می دهد. همچنين، چون علفهاي هرز حاشيه مزارع پنبه نيز محل مناسبي براي تجمع و تخم ريزي آفات است، بايد نسبت به از بين بردن سريعتر آنها اقدام نمود. نصب تله هاي نوري و فرموني و یا اخلال گرهای جنسی در حاشيه و داخل مزارع پنبه روش بسيار مؤثري براي مبارزه و رديابي آفات است. با اين عمل علاوه بر به دام افتادن آفات در اين تله ها، از تخم ريزي و تكثير آنها در مزارع نيز جلوگيري مي شود. مبارزه بيولوژيك بوسيله رهاسازي زنبورهاي تريكوگراما و براكون در مزارع پنبه نيز اكثرا نتيجه مثبتي در كاهش آفات تا حد زير آستانه خسارت اقتصادي آنها نشان داده است. در مواردي كه بعلت طغيان آفت، مبارزه زراعي و بيولوژيكي با آنها نتيجه بخش نيست، سريعاً نسبت به مبارزه شيميايي از طريق مصرف سموم آفت كش اقدام نماييد. جون غالباً، هر ساله سموم آفت كش كم خطرتر از نظر سلامت انسان و آلودگي محيط زيست معرفي و وارد بازار مي شوند، با مشورت كارشناسان حفظ نباتات مي توان نسبت به تهيه و روش استفاده آنها اقدام نمود.

 

v    مديريت آبياري

در مناطقي كه بارندگي زمستانه يا بهاره براي ذخيره سازي رطوبت در خاك كافي نيست، آبياري زمين قبل از كشت ( جهت جوانه زني و سبز يكنواخت بذر ) لازم است. در اراضي شور آبياري سنگين قبل از كشت جهت كاهش شوري خاك اكيداً توصيه مي شود. بعد از كاشت تا سبز شدن بذر از آبياري سنگين مزرعه خودداري كنيد، زيرا آبياري سنگين موجب سله بستن سطح زمين شده و بيرون آمدن گياه از رير خاك را با مشكل مواجه مي كند. ضمن آنکه در این مرحله بذر نیاز شدیدی به اکسیژن و تهویه دارد و این موضوع برای جوانه زنی ایجاد محدودیت می­کند. در صورت كم بودن رطوبت خاك در مرحله جوانه زني گياه، فقط يك نوبت آبياري سبك كفايت مي كند. بعد از سبز كردن مزرعه، دوره آبياري در پنبه به سه مرحله مجزا تفكيك مي شود:

الف) آبياري از سبز شدن پنبه تا شروع گلدهي: مقدار و دور آبياري در اين مرحله تابع شرايط آب و هوايي، رطوبت خاك، بافت و ساختمان خاك مي باشد. در مناطق مرطوب به­ علت كافي بودن رطوبت خاك و لزوم اعمال تنش كنترل شده، تا مرحله گلدهي کامل (مرحله گلباغی) نيازي به آبياري نيست. در مرحله گلباغی سیستم ریشه ای گسترش یافته و آبیاری پس از تنش ملایم سبب بهبود عملکرد گیاه می شود. براي اطلاع دقيق از مقدار و دور آبياري در هر مرحله از دوره رشد پنبه، با كارشناسان محققين مؤسسه مشورت نماييد.

ب) آبياري در دوره گلدهي: اين دوره حساس ترين مرحله از نظر آبياري بوده و بيشترين نياز آبي پنبه در اين دوره است. حدود 20 روز پس از تشكيل اولين گل، گياه نسبت به تنش آبي بسيار حساس مي گردد. بنابراين در اين دوره بايد دور آبياري كوتاه تر و از تنش خفيف براي كنترل رشد رويشي و زايشي پنبه استفاده شود.

ج) آبياري در دوره باز شدن قوزه ها: آبياري در اين دوره بمنظور جلوگيري از تشكيل گل جديد و قوزه هاي نارس و ناقص ضروري است. آبياري در اين مرحله بايد طوري تنظيم شود كه از يك طرف، خللي در تكامل قوزه هاي موجود، پيش نيامده و قبل از فرارسيدن سرماي پاييزه آخرين گلهاي تشكيل شده به قوزه تبديل شوند و از طرف ديگر، رطوبت خاك به حدي باشد كه مشكلي در برداشت پنبه ايجاد نكند. لذا بايد فاصله آبياري را كمي افزايش داد تا با ايجاد تنش آبي ملايم، به باز شدن سريعتر قوزه ها كمك شود.

با توجه به شروع بارندگی های پائیزه معمولا آبیاری مزارع پنبه در استان در نیمه دوم شهریور خاتمه می یابد. بطور كلي برحسب شرايط آب و هوايي استان گلستان، در اراضي مختلف پنبه كاري بين 3 تا 5 نوبت آبياري با دور آبياري بين 10 تا 15 روز كفايت مي كند. استفاد از سیستم بارانی برای مزارع پنبه نقش موثری در صرفه جویی آب دارد. اما در صورت شوری آب آبیاری ، کشاورزان پنبه کار می توانند از سیستم های آبیاری که شاخ وبرگ گیاه را خیس نمی کنند مثل آبیاری با سیستم لینیر که مجهز به آبپاشهای LEPA است یا آبیاری قطره ای زیر زمینی استفاده نمایند. این دسته از پنبه کاران در صورت عدم دسترسی به سیستم های تحت فشار ، بهتر است آبیاری شیاری را انتخاب نموده و با آبیاری شیاری یک در میان مزارع پنبه را آبیاری نمایند.  

v    سرزني پنبه و مصرف مواد تنظيم كننده رشد گياهي

از نظر فيزيولوژيكي، گياه پنبه بطور ذاتي تمايل زيادي به رشد رويشي داشته و در صورت فراهم بودن شرايط مناسب (مثل رطوبت، فراواني ازت و هواي مساعد) ارتفاع بوته ها بطور قابل ملاحظه اي افزايش يافته و عملكرد شديداً كاهش مي يابد. هر چند ارتفاع مناسب بوته بستگي به رقم و مديريت زراعي دارد، اما ارتفاع مناسب براي ارقام تجاري كشور 90 تا 100 سانتيمتر مي باشد. رشد رويشي زياد پنبه را مي توان از طريق سرزني يا همان قطع جوانه انتهايي گياه و يا استفاده از مواد تنظيم كننده رشد كنترل نمود. استفاده از روش دستي سرزني، در مزارع كوچك براحتي امكان­پذير است. براي اين منظور، وقتي كه رشد رويشي ( طولي ) گياه بيش از حد مطلوب در حال افزايش است، بايد با دست جوانه انتهايي گياه به­ همراه برگ قبل آن را قطع نمود. در مزارع بزگ، سرزني مزرعه كاري مشكل و وقت گير است. در اين مزارع بهتر است از مواد تنظيم كننده رشد مثل هورمون پيكس استفاده شود. زمان مناسب براي استفاده از پيكس حدود 5 تا 10 درصد گلدهي مزرعه است. اگر در اين مرحله ارتفاع گياه بيش از 60 تا70 سانتيمتر بوده و رشد رويشي در قسمت اعظم مزرعه مشهود باشد، بلافاصله محلول پاشي با پيكس را انجام دهيد. اگر از پيكس مايع استفاده می­شود، مقدار مصرف آن 2/1 تا 5/1 ليتر در هكتار است. شكل جامد اين ماده نيز موجود است كه در صورت استفاده، محلول تهيه شده بايد حاوي 60 تا 75 گرم در ليتر ماده مؤثره مپيكووات كلرايد باشد. مقدار آب مورد نياز براي محلولپاشي اين ماده تابع نوع و روش محلول­پاشي است.


دستورالعمل ها و توصيه هاي فنی زمان برداشت پنبه

v    زمان و روش برداشت دستي و مكانيزه

برداشت محصول پنبه را مي توان به روش دستي يا بوسيله ماشين برداشت انجام داد. برداشت دستي پنبه معمولاً بيش از يك مرحله انجام مي­شود. برداشت اول معمولاً اواخر شهريور تا اوايل آبان انجام شود. توصيه مي شود برداشت اول محصول زماني انجام شود كه 60 تا 70 درصد قوزه ها باز شده باشند. در مناطق مركزي و غربي استان به­ علت احتمال بارندگي شديد زودرس، بايد برداشت را در اولين فرصت ممكن انجام داد تا در اثر خيس شدن الياف پنبه، محصول دچار افت كيفيت نشود. در مزارع باتراکم زیاد یا دارای رشد انبوه، چین اول زمانی انجام می شود که حدود 20 درصد قوزه ها باز شده باشد چرا که این امر منجر به­تهویه بهتر­مزرعه وجلوگیری­از پوسیدگی قوزه­های تحتانی­می­گردد.

یکی از بخشهای پر هزینه تولید پنبه، هزینه برداشت دستی پنبه می باشد.  حدود 30 تا 40 درصد هزینه تولید پنبه را هزینه برداشت آن تشکیل می­دهد. لذا با کاهش این هزینه می توان کشت و کار این محصول را  رونق بخشید. نتایج سالهای گذشته نشان داد که در مقایسه­ ی دو شیوه برداشت ماشینی و دستی، یک کمباین دو ردیفه با برداشت 5 هکتار در روز، و عملکرد 5/3 تن در هکتار، قادر به جمع­آوری5/17 تن پنبه در روز است. برای برداشت همین مقدار پنبه با فرض برداشت هر نفر 30 کیلوگرم در روز، به 583 نفر کارگر در یک روز احتیاج است. با احتساب هزینه روزانه کارگری معادل 10000 تومان، هزینه برداشت دستی حدود شش میلیون تومان خواهد بود. در صورتی که هزینه برداشت با ماشین با اضافه استهلاک و سوخت به هیچ عنوان در این حدود نیست. این اختلاف هزینه در برداشت با دست و ماشین بسیار قابل توجه بود و ضرورت استفاده از ماشین برداشت را بیشتر نشان می­دهد. ماشینهای برداشت موجود در استان از نوع وش چین مدل جاندیر دو ردیفه می باشند. ویژگی این نوع ماشین اینست که فقط قوزه های باز را برداشت کرده و خسارتی به قوزه های بسته نزده و می توان چند چین محصول را برداشت کرد. این ماشین ها دارای دو ردیف وش چین (Cotton Picker ) است که قادر به برداشت ردیفهایی با فاصله 96 سانتی متری می­باشد. لذا جهت برداشت با ماشین ضرورت دارد که فاصله ردیف های کشت 96 سانتی متر باشد. تحقیقات نشان داده که اگرچه با افزایش فاصله ردیف کاشت تعداد بوته در هکتار کاهش می یابد ولی به دلیل شاخه دهی بوته پنبه، تعداد قوزه در هکتار تغییر چندانی نکرده و سبب کاهش عملکرد نمی گردد.

از آنجایی که برای برداشت ماشینی باید برگهای بوته ریخته شود تا وش برداشت شده دارای مواد خارجی کمتر و کیفیت بهتر باشد، از سموم برگ ریز استفاده شد. برگ ریز ها زمانی استفاده می شوند که 60 تا 70 درصد قوزه ها باز شده باشند. ترکیب دو برگ ریز دف و دراپ پس از یک هفته سبب ریزش برگها شده و همچنین باعث زودرسی محصول می­گردد.

معمولاً برداشت محصول، دهه اول آذر خاتمه می یابد، زيرا با فرا رسيدن سرماي پاييزه، قوزه هاي باقي مانده فرصت باز شدن پيدا نمي كنند. توصيه مي شود كه بعد از هر برداشت، محصول را در اسرع وقت به كارخانجات پنبه پاك كني تحويل نماييد. براي انتقال و انبار پنبه تا زمان تحويل به كارخانجات پنبه پاك كني، منحصراً از كيسه هاي كنفي ( خلال پنبه ) استفاده نماييد. براي جلوگيري از افت كيفيت وش، از برداشت قوزه هاي نارس و پوسيده خودداري نموده و برداشت را تا خشك شدن شبنم يا رطوبت ناشي از بارندگي  به تأخير اندازيد.


دستورالعمل ها و توصيه هاي فنی زمان پس از برداشت پنبه

v    مرحله پس از برداشت بذر پنبه

پس از برداشت وش بذري پنبه و فرآوري و توليد تخم پنبه مطلوب مورد نياز كشاورزان، كيفيت بذر جهت توزيع در سال آينده به حمل، انبارداري و پارت جين بستگي دارد. انبار محل نگهداري بذور بايستي داراي استانداردهاي مطلوب و داراي شرايط مناسب باشد. رطوبت تخم پنبه در هنگام انبارداري باید کمتر از 12 درصد باشد و قوه ناميه مطلوب جهت توريع بين كشاورزان بايستي بالاتر از 80% و خلوص بالاتر از 98% باشد. بذور كركدار بايستي در كيسه‌گونيهاي 40 كيلوگرمي كنفي كه قابليت تبادل هوا را داشته باشند كيسه‌گيري ‌شوند. هنگام دوخت سر كيسه‌ها ضروري است كه اتيكت مخصوص طبقات بذري در سر كيسه‌ها دوخته شود. كيسه‌گونيهاي بذري بايستي داراي اتيكت، رنگ كارخانه توليد كننده، سال توليد، نوع رقم باشد. كيسه گونيهاي فاقد مشخصات فوق، غيراستاندارد مي‌باشد و بايستي از چرخه توزيع خارج شوند. حتي الامكان زارعين بايستي از بذور بدون هويت، و يا بذوري كه توسط دلالان بفروش مي‌رسد و فاقد مشخصات فني مي‌باشد، خودداري نمايند، زیرا بذور عرضه شده از مجاري غيرقانوني داراي استاندارد لازم نبوده و اكثر موارد به علت اختلاط با ارقام دیگر، بدسبزي و عدم سبز شدن باعث ضرر و زيان به كشاورزان و عقب افتادن از فصل كاشت شده است. در خصوص بذر دلينته نيز بايستي يادآور شد كه بذور متناسب با استانداردهاي بين المللي، بذر عاري از كرك مي‌باشد. كرك در روي تخم پنبه باعث ايجاد اشكال در بذر کاری شده و سبب رشد و توسعه قارچهاي آلوده كننده می گردد. همچنين در جذب آب دخالت كرده و جوانه زدن را به تأخير مي اندازد. پاكتهاي نگهداري بذر دلينته 20 كيلوگرمي و بذور بايستي ضدعفوني گرديده باشند. در روي پاكت بذر مي‌بايست توصيه‌هاي فني به زراعي به نام شركت توليد كننده، طبقه بذري قيد گردد.

انبار مناسب براي پارت جين پاكتهاي بذري در نظر گرفته شود تا از حرارت و رطوبت زيادي در امان باشند. مجموع دمای(بر حسب فارنهایت) و رطوبت نسبی (بر حسب درصد) فضای نگهداری پنبه دانه بایستی عدد 100 یا کمتر از 100 باشد. پالت گذاري در زير كليه پاكتها بذري صورت گيرد. پارت جين پارتهاي بذري بايستي بصورت دو رديفه چيده شوند كه لبه پاكتها به سمت بيرون قرار گيرد. فاصله راههاي فرعي بين پارتها 2 متر در نظر گرفته شوند. پاكتهاي بذور دلينته پس از نمونه‌برداري در انبارهايي نگهداري می شوند كه قرص گذاري براي دفع آفات انباري قابل اجرا بوده و درب انبارها پلمپ می­گردد
سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان  
 


خواندن 156827 دفعه

محتوای بیشتر در این بخش: مراحل کاشت و داشت و برداشت گندم »
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

سایت های مرتبط

مختصری از شرکت ما

شركت تعاوني توليدي معدنی مشهد پودر توليد كننده انواع كودهاي گوگردي و همچنين اولين و تنها توليد كننده كود هاي كشاورزي ازته و كامل دارو كشت در ايران مي باشد .اين شركت با بهره گيري از توان علمي و كاربردي متخصصين كشاورزي در گرايشهاي مختلف و همكاري علمي مركز تعاوني تحقيقاتي و مطالعاتي نوآوران و تجربه كشورهاي پيشرفته مبادرت به توليد اين محصولات نموده تا گام موثري به سوي خودكفايي و دست يابي به كشاورزي پايدار در كشور عزيزمان ايران باشد.

 

مشهد پودر

گامی نوین در کشاورزی پایدار

تماس با ما

JoomShaper